0 ψήφοι
104 προβολές

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^5+αx-β$.
1. Αν η ευθεία $ε:y=5x-6$ εφάπτεται της $C_f$ στο $x_0=0$, να βρείτε τις τιμές των $α$ και $β$.
Αν $α=5$ και $β=6$, τότε:
2. Να λύσετε της εξίσωση $f(x^5)=f(6-5x)$.
3. Να αποδείξετε ότι $f(x)\lt f\left( \ln (1+x)^{1+x} \right)$, για κάθε $x\gt 0$.
4. Να υπολογίσετε το $\int_0^\frac{\pi}{4}\frac{f(εφx)}{συν^2x}dx$.

ερωτήθηκε σε Κατεύθυνση από τον/την
επεξεργάσθηκε από τον/την | 104 προβολές

Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να απαντήσετε την ερώτηση.

Καλώς ήρθατε στο migadikos.gr. Μια βάση ασκήσεων όπου μπορείτε να ανεβάζετε οποιαδήποτε άσκηση αφορά μαθηματικά (φυσική, χημεία, μαθηματικά duh...) και να βλέπετε απαντήσεις από άλλα μέλη.

200 ερωτήσεις

171 απαντήσεις

84 σχόλια

40.2k χρήστες

200 ερωτήσεις
171 απαντήσεις
84 σχόλια
40,207 χρήστες