+1 ψήφος
118 προβολές

enter image description here

enter image description here

ερωτήθηκε σε Κυκλική κίνηση από τον/την | 118 προβολές

1 Απάντηση

0 ψήφοι

Ισορροπία ράβδου

$$ΣF = 0 \Rightarrow F \cdot d + T\cdot x = M \cdot g \cdot \frac{d}{2} $$

και μετά τις αντικαταστάσεις έχουμε

$$Τ = 10Ν$$

Ακραία θέση ελατηρίου ισορροπία

$$ΣF = 0 \Rightarrow F_{ελ} = Τ + m \cdot g \Rightarrow k \cdot x_1 = Τ + m \cdot g$$

πράξεις και $$x_1 = 0.4 m$$

Στην θέση ισορροπίας

$$ΣF = 0 \Rightarrow F_{ελ} = m \cdot g \Rightarrow k \cdot x_2 =m \cdot g$$

πράξεις και $$x_2 = 0.2m \Rightarrow A = x_1 - x_2 = 0.2m$$

Άρα η μέγιστη δυναμική ενέργεια ελατηρίου

$$U_{max} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 1Joule$$

$$Στ = Ι \cdot α_{γων}$$

Το Ι από steiner $$I = 4 kg \cdot m^2$$

$$ Στ = 0 \Rightarrow τ_F = τ_Β \Rightarrow F \cdot d = M \cdot g \frac{d}{2} \cdot συνθ $$

και μετά τις πράξεις $θ = \frac{π}{3} rad$

Οπότε με Θ.Μ.Κ.Ε

$$Κ_{max} = W_B - W_F = M \cdot g \frac{d}{2} ημθ - F \cdot d \cdot θ = 9,75Joules$$

απαντήθηκε από τον/την
Καλώς ήρθατε στο migadikos.gr. Μια βάση ασκήσεων όπου μπορείτε να ανεβάζετε οποιαδήποτε άσκηση αφορά μαθηματικά (φυσική, χημεία, μαθηματικά duh...) και να βλέπετε απαντήσεις από άλλα μέλη.

200 ερωτήσεις

171 απαντήσεις

84 σχόλια

40.2k χρήστες

200 ερωτήσεις
171 απαντήσεις
84 σχόλια
40,207 χρήστες