0 ψήφοι
81 προβολές

enter image description here

ερωτήθηκε σε Κύματα από τον/την | 81 προβολές

1 Απάντηση

0 ψήφοι
Καλύτερη απάντηση

Θεωρώντας ότι οι ΒΓ και ΔΑ είναι ισόθερμες έχουμε:

$$W_{AB} = P_o \cdot V_o = 400 Joule$$

$$Q_{AB} = n \cdot C_P \cdot ΔΤ \Rightarrow Q_{AB} = 1000Joule$$

$$ ΔU = 600 Joule$$

$$W_{ΒΓ} = n \cdot R \cdot T \cdot ln \frac{4V_o}{V_o} = 1120Joule$$

$$ΔU_{ΒΓ} = 0$$

$$Q_{BΓ} = 1120 Joule$$

$$W_{ΓΔ} = 0$$

$$Q_{ΓΔ} = n \cdot C_V \cdot ΔΤ = -600 Joule$$

$$ΔU_{ΓΔ} = -600 Joule$$

$$ΔU_{ΔΑ} = 0$$

$$W_{ΔΑ} = n \cdot R \cdot T \cdot ln \frac{V_o}{4V_o} = -560Joule$$

$$Q_{ΔΑ} = -560Joule$$

και συνολικά για την κυκλική μεταβολή:

$$ΔU = 0$$

$$W_{ΟΛ} = 960 Joule$$

$$Q_{ΟΛ} = 960 Joule$$

απαντήθηκε από τον/την
επιλέχθηκε από τον/την
Καλώς ήρθατε στο migadikos.gr. Μια βάση ασκήσεων όπου μπορείτε να ανεβάζετε οποιαδήποτε άσκηση αφορά μαθηματικά (φυσική, χημεία, μαθηματικά duh...) και να βλέπετε απαντήσεις από άλλα μέλη.

200 ερωτήσεις

171 απαντήσεις

84 σχόλια

40.2k χρήστες

200 ερωτήσεις
171 απαντήσεις
84 σχόλια
40,207 χρήστες